Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум болон “Бороо Гоулд" ХХК хоорондын  
​​​​​​​хамтын ажиллагааны гэрээ.


Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг дэмжин Бороо Гоулд ХХК Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумтай хамтын ажиллагааны гэрээг 2018 оны 7-р сарын 4-нд байгуулж, Мандал суманд гарын үсэг зурсан болно.  
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42.1 дугаар зүйлд заасны дагуу ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Бороо Гоулд ХХК нь Мандал сумын нутгийн захиргааны байгууллагатай байгуулсан энэхүү хамтын ажиллагааны гэрээ цаашид талуудын баримтлах зарчим, нөхцлийг тодорхойлсон баримт бичиг юм.


Та бүхэн доорх холбоосоор дамжуулан гэрээтэй бүрэн эхээр танилцана уу.


Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум болон “Бороо Гоулд" ХХК хоорондын
хамтын ажиллагааны гэрээ
 
харах
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум болон “Бороо Гоулд" ХХК хоорондын  
​​​​​​​хамтын ажиллагааны гэрээ.


Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг дэмжин Бороо Гоулд ХХК Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумтай хамтын ажиллагааны гэрээг 2019 оны 3-р сарын 21-нд байгуулж, Мандал суманд гарын үсэг зурсан болно.  
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42.1 дугаар зүйлд заасны дагуу ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Бороо Гоулд ХХК нь Мандал сумын нутгийн захиргааны байгууллагатай байгуулсан энэхүү хамтын ажиллагааны гэрээ цаашид талуудын баримтлах зарчим, нөхцлийг тодорхойлсон баримт бичиг юм.


Та бүхэн доорх холбоосоор дамжуулан гэрээтэй бүрэн эхээр танилцана уу.


Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум болон “Бороо Гоулд" ХХК хоорондын
хамтын ажиллагааны гэрээ
 
харах