CЕНТЕРРАГИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ


Бид үйл ажиллагаагаа хэрхэн явуулах болон бүх ажилтан ажилчид өөр өөрсдийн хүлээсэн ажил үүргээ хариуцлагатайгаар биелүүлэх нь “Тогтвортой өсөлт, үнэт зүйлийг хариуцлагатайгаар бий болгох өндөр бүтээмжтэй багийн соёлыг төлөвшүүлэх” үндэс нь байх болно гэдэгт итгэж байна.


Сентеррагийн үндсэн зорилго нь бид өөрсдийн хувьцаа эзэмшигчидэд өөрийн үнэт зүйлээ хүргэх, ёс суртахуунтайгаар үнэнч шударга байх нь бидний бүхий л үйл ажиллагааны үндэс суурь нь байх юм.


Бидний гол үнэт зүйлст:

Багийн амжилт:

Хүн бүрийн идэвх чармайлт, оролцоо

Багийн гишүүн бүрийн оруулах хувь нэмэр, үр дүнг танин мэдэх

Үр дүнг онцлох

Хариуцлагатай уурхай:

Засгийн газраас тавьсан бүхий л хууль дүрэм, журам болон орон нутгийн засаглалын стандартыг мөрдөх,

Тухайн үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутаг, ард иргэд болон компанийнхаа ажилтнуудтайгаа ил тод, хариуцлагатайгаар хамтран ажиллах,