• Centerra Gold corporation is implementing a gender diversity program in order to increase women’s participation in its decision-making levels. The corporation is undertaking a program of ‘Listening Session’ interviews amongst women staff of the corporation and its subsidiary companies in Central Asia and North America. This is in order to listen to their voices and input their ideas into the the corporation’s development program.


  • “Сентерра Гоулд Монголия" ХХК-ний хайгуулын баг "Хайгуулын шилдэг баг" –аар шалгарлаа. Бороо -Зуунмодны хүдрийн дүүргийн Бороо, Гацуурт, Улаанбулагийн алтны үндсэн ордын эрэл, хайгуулын ажлыг гүйцэтгэж +200 тонн геологийн нөөцийг Монгол улсын эрдэс баялгийн санд бүртгүүлсэн амжилтаараа энэхүү хүндтэй шагналыг хүртсэн байна. 


  •  Бороо Гоулд компани 2003-2018 оны хугацаанд 435ь7 га газар биологийн болон техникийн нөхөн сэргээлтийг хийгээд байна. Мод үржүүлгийн нийт 4 газар байгуулсан бөгөөд хайлаас, агч, бургас, улиас зэрэг нийт 58 мянган мод нөхөн сэргээсэн талбайдаа тарьж ургуулав. 


  • Ch. Oyungerel, governor of Tunkhel village, met with Rodney Chanin, general manager, and other delegates of Centerra Gold Mongolia LLC on March 21, and exchanged views about the Gatsuurt project, and further cooperation. Rodney Chanin, general manager, said that “D.Sumiyabazar, Minister of Mining and Heavy Industry, participated in the annual Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) International Convention, which took place on March 4-7 in Toronto, Canada during which he met with a director of Centerra Gold Inc LLC and expressed his support to develop and implement the project”.


  • Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42.1 дүгээр зүйлд ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж ажиллана гэж заасны дагуу хамтын ажиллагааны гэрээг ийнхүү хоёр дахь удаагаа байгуулж байна. Энэ гэрээ нь цаашид талуудын баримтлах зарчим, нөхцлийг тодорхойлсон баримт бичиг болох бөгөөд тус компани сумын дэд бүтцийг хөгжүүлэх, нийгмийн суурь үйлчилгээ, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор жил бүр 40 сая төгрөгийн санхүүжилт олгох юм.